mediepraktik Journalist Fotojournalist Kommunikation Tv- og medietilrettelæggelse For praktiksteder Fo praktikantvejledere Mediepraktik Nyt fra praktikudvalget

Praktik i udlandet


Du kan tage seks måneder af dit praktikforløb i journalistuddannelserne på et udenlandsk praktiksted. I særlige tilfælde kan du få dispensation til at tage en større del, evt. hele dit praktikforløb i udlandet.

Studerende på SDU

Du kan tage den udenlandske praktik enten i starten, eller i slutningen af praktikperioden.

Studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Du kan tage den udenlandske praktik enten i starten, i midten eller i slutningen af praktikperioden.

Studerende på RUC

Du kan tage den udenlandske praktik enten i starten, eller i slutningen af praktikperioden.

Da praktikudvalget ikke kan garantere for kvaliteten af pladser i udlandet, er det op til den enkelte studerende og praktikvejlederen på institutionerne at sikre kvalitet gennem nøje beskrivelse af opholdet og kontakt til ansvarlig på det pågældende medie. Der er praktisk besvær og måske også økonomiske udgifter ved at tage en praktikperiode i udlandet. Men det er også en investering i din fremtid, en unik chance for at få et internationalt aspekt i din uddannelse.

Sådan finder du selv en plads i udlandet:
1.        Afklar med dig selv, hvorfor du gerne vil til udlandet i praktik. Gennemtænk fordele og ulemper og snak det igennem med din praktikvejleder - og med kæresten, familien eller vennerne. Når man endnu ikke har fuld sikkerhed i håndværket, kan det være en stor mundfuld at forsøge at lære det på et fremmed sprog i en fremmed kultur. Omvendt kan en succesfuld udlandspraktik være en stor oplevelse, som du vil kunne lære meget af, også ud over det rent journalistiske.
2.        Find ud af i hvilken del af verden, evt. hvilket land du kunne tænke dig at komme i praktik. Hvorfor vælger du netop det sted?
3.        Undersøg mulighederne. Langt de fleste medier har internetsider, hvor du både kan se journalistikken og finde relevante kontaktpersoner.
4.        Kontakt den mediearbejdsplads, du gerne vil i praktik på, og lav en aftale. Det er smart først at have gennemdrøftet sagen med praktikvejlederen på din uddannelsesinstitution, da det er her, du skal have godkendt praktikforløbet. Så er du forberedt på, hvad du skal huske at spørge om, og hvad der kræves af dokumentation for at praktikken i udlandet kan godkendes.

Hvilke krav stilles der til en udenlandsk plads?

Finder du selv et praktiksted i udlandet, skal det ikke godkendes af praktikudvalget som de danske praktiksteder. Dit konkrete forløb bliver i stedet godkendt af din praktikvejleder. Formålet er at sikre, at dit praktikforløb får en kvalitet, så det kan gøre det ud for en del af din obligatorisk praktik. Er tingene ikke tænkt igennem på forhånd, og er aftalerne ikke klare, er der stor risiko for at du enten får en dårlig oplevelse ud af opholdet, spilder din tid eller måske ligefrem må afbryde opholdet i utide.

For at et forløb kan godkendes, skal følgende hovedkrav almindeligvis være opfyldt:

 

  • Der skal være et journalistisk miljø på praktikstedet.
  • Stedet skal være indforstået med at inddrage dig i det daglige arbejde og give dig mulighed for selvstændigt at producere journalistik.
  • Stedet skal være fuldt orienteret om din uddannelse, din øvrige baggrund og dine forventninger til forløbet.
  • Der skal være nødvendige arbejdsredskaber til rådighed.
  • Stedet skal være i stand til og villig til at give nødvendig feedback og vejledning. Det er dog som regel ikke muligt at opnå en standard på dette område som svarer til et dansk praktiksted.
  • Det er en fordel, hvis stedet samtidig fungerer som praktiksted for andre studerende i det pågældende land.
  • Du skal kunne dokumentere din aftale med stedet på skrift.
 

Afhængig af stedet kan der være andre, specifikke krav som skal være afklaret på forhånd for at sikre et godt forløb. I visse tilfælde kan man slække på enkelte af ovenstående krav, hvis der er tungtvejende grunde til det.

ØKONOMISKE FORHOLD

Du får typisk ikke løn på et udenlandsk praktiksted.


Specielt for studerende på SDU

Er du studerende på SDU, kan du få seks måneders SU (forudsat du har klip til det) under et godkendt praktikophold i udlandet.

Du skal søge det i god tid på SU-kontoret på din uddannelsesinstitution.

Specielt for studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Er du studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kan du få seks måneders SU (forudsat du har klip til det) under et godkendt praktikophold i udlandet.

Du skal søge det i god tid på SU-kontoret på din uddannelsesinstitution.

Specielt for studerende på RUC

RUC støtter egne studerende med kr. 5000,- pr. udlandsophold. Forhør nærmere hos praktikvejlederen på RUC.

 

VIL DU VIDE MERE?

Praktikvejleder Pia Færing

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Tlf: 89 44 02 50
Email: pf@dmjx.dk

Praktikvejleder Natasja Dybmose

Roskilde Universitetscenter
Tlf: 46 74 37 44
Email: nmd@ruc.dk

Praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen

Syddansk Universitet
Tlf: 65 50 71 76
Email: nmik@sam.sdu.dk

 Footer Send en mail til webredaktør Pia Færing Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitet