mediepraktik Journalist Fotojournalist Kommunikation Tv- og medietilrettelæggelse For praktiksteder Fo praktikantvejledere Mediepraktik Nyt fra praktikudvalget

Praktikantaftale


http://journalistforbundet.dk/Filer/DJ/Dokumenter/Job%20og%20loen/Overenskomster/Materiale%20til%20urafstemninger%20og%20hjemmeside/DMA%202014-2017/DMA%20urafstemninger%202014/2014%20-%202017%20Praktikantaftale%20-%20endelig%20version.pdf (link til Dansk Journalistforbund)


Ovenstående finder du den praktikantaftale, der er indgået mellem Dansk Journalistforbund og Danske Mediers
Arbejdsgiverforening.

Der findes desuden tre andre aftaler - nemlig med TV2, DR og Staten. Se Dansk Journalistforbunds hjemmeside for disse.

Aftalerne er i store træk ens - dog forudlønner staten ikke, ligesom de ikke i alle tilfælde yder flyttehjælp.

Der kan også være uoverensstemmelser mellem de indgåede aftalers terminer - det kan derfor forekomme, at praktikanter på de forskellige aftaler ikke får samme løn i visse perioder. Dette vil dog som regel blive udlignet, når aftalerne falder på plads.


>> Notat til praktikantaftalen (PDF)
 Footer Send en mail til webredaktør Pia Færing Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitet