mediepraktik Journalist Fotojournalist Kommunikation Tv- og medietilrettelæggelse For praktiksteder Fo praktikantvejledere Mediepraktik Nyt fra praktikudvalget

Regler for praktiksøgning


Hvert halve år slår praktikstederne et antal pladser op, som de studerende på uddannelsesstederne kan søge. Man kan søge lige så mange pladser, man vil.

Praktikstederne inviterer til besøg på arbejdspladserne i ugen før de studerende afleverer deres ansøgninger.  I besøgsugen er det i orden at orientere sig hos både ledelse, medarbejdere og nuværende praktikanter - men det er ikke tilladt at lave forhåndsaftaler om praktik. Man må heller ikke aflevere ansøgning, c.v. etc. Det er derimod tilladt at gøre opmærksom på, at man har en hjemmeside, hvor praktikstedet kan orientere sig nærmere, dersom man ønsker det.

De studerende afleverer ansøgningerne til studiestedet på en fastlagt dato - og herefter er kontakt mellem parterne ikke tilladt før store-match-dag kl. 9.30.

Alle ansøgninger udleveres på store-match-dag kl. 8.00 - og derefter har praktikstederne halvanden time til at læse ansøgninger. Halvanden time hvor ingen af parterne behøver at frygte, at aftaler indgås til anden side - der er nemlig dømt "time out". Det henstilles til studerende, at de ikke møder op på Journalisthøjskolen, DR Østjylland og TV2 Østjylland før klokken 9.30. For tidligt fremmøde vil skabe unødig forstyrrelse og i værste fald mistanke om brud af reglerne om kontakt.

Efter kl. 9.30 kan praktikstederne indkalde ansøgerne til samtale - og herefter indgå aftale om praktik i seks, 12 eller 18 måneder.

Det er praktikudvalget, der udarbejder reglerne for ansøgningsproceduren - og vurderer eventuelle regelbrud.
 Footer Send en mail til webredaktør Pia Færing Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitet