mediepraktik Journalist Fotojournalist Kommunikation Tv- og medietilrettelæggelse For praktiksteder Fo praktikantvejledere Mediepraktik Nyt fra praktikudvalget

Uddannelsesplan


Det er en betingelse for praktikgodkendelse, at praktikstedet har en generel uddannelsesplan.

"Styr(k) praktikanterne - Praktik for journaliststuderende" og "Styr(k) praktikanterne - praktik for fotojournaliststuderende" kan med fordel bruges, når man skal beskrive læring og progression i et praktikophold.

Planen bør som minimum rumme følgende punkter:

  • Overordnet målsætning: Hvad vil vi lære praktikanterne på denne arbejdsplads?
  • Praktiktidens tilrettelæggelse: Hvilke genrer, redaktioner, formater, emneområder osv. er der mulighed for at stifte bekendtskab med på praktikstedet? Hvis der findes en fast rutine, rotation eller lignende beskrives den.
  • Introduktion af nye praktikanter: Hvordan foregår dette? Hvem har ansvaret?
  • Vejledningen af praktikanterne: Hvordan er rollerne fordelt på praktikstedet? Hvad er praktikantvejlederens ansvar (typisk den overordnede, generelle vejledning, afholdelse af praktikantmøder)?
  • Hvad er den daglige vejleders ansvar (typisk redaktionsleder/redaktions-sekretær, som giver daglig coaching og feedback)?
  • Hvordan er praksis for praktikantmøderne, som skal afholdes mindst hveranden måned?
Særlige lokale forhold, som er specifikt for denne virksomhed/medietype.

Den generelle uddannelsesplan indsendes til praktikadministrationen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, gerne pr. email til pf@dmjx.dk. Planerne er tilgængelige for de kommende generationer af praktiksøgende studerende på universiteterne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. På den måde kan en generel uddannelsesplan også være et vigtigt redskab til at profilere det enkelte praktiksted over for ansøgerne.

INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
Den individuelle uddannelsesplan er et supplement til praktikstedets generelle uddannelsesplan. Det er derfor ikke nødvendigt at gentage oplysninger, som allerede findes i denne – men beskrive netop dette individuelle forløb. Planen skal tage hensyn til begge parters ønsker og krav.

Skema til individuel uddannelsesplan (skal ikke indsendes til uddannelsesinstitutionen længere)

 

 Footer Send en mail til webredaktør Pia Færing Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitet