mediepraktik Journalist Fotojournalist Kommunikation Tv- og medietilrettelæggelse For praktiksteder Fo praktikantvejledere Mediepraktik Nyt fra praktikudvalget

Uddannelsesplaner


GENEREL UDDANNELSESPLAN

Det er en betingelse for praktikgodkendelse, at praktikstedet har en generel uddannelsesplan.

"Styr(k) praktikanterne - Praktik for journaliststuderende" og "Styr(k) praktikanterne - praktik for fotojournaliststuderende" kan med fordel bruges, når man skal beskrive læring og progression i et praktikophold.

Planen bør som minimum rumme følgende punkter:

  • Overordnet målsætning: Hvad vil vi lære praktikanterne på denne arbejdsplads?
  • Praktiktidens tilrettelæggelse: Hvilke genrer, redaktioner, formater, emneområder osv. er der mulighed for at stifte bekendtskab med på praktikstedet? Hvis der findes en fast rutine, rotation eller lignende beskrives den.
  • Introduktion af nye praktikanter: Hvordan foregår dette? Hvem har ansvaret?
  • Vejledningen af praktikanterne: Hvordan er rollerne fordelt på praktikstedet? Hvad er praktikantvejlederens ansvar (typisk den overordnede, generelle vejledning, afholdelse af praktikantmøder)?
  • Hvad er den daglige vejleders ansvar (typisk redaktionsleder/redaktions-sekretær, som giver daglig coaching og feedback)?
  • Hvordan er praksis for praktikantmøderne, som skal afholdes mindst hveranden måned?
Særlige lokale forhold, som er specifikt for denne virksomhed/medietype.

Den generelle uddannelsesplan indsendes til praktikadministrationen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, gerne pr. email til pf@dmjx.dk. Planerne er tilgængelige for de kommende generationer af praktiksøgende studerende på universiteterne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. På den måde kan en generel uddannelsesplan også være et vigtigt redskab til at profilere det enkelte praktiksted over for ansøgerne.

 

 Footer Send en mail til webredaktør Pia Færing Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitet